BASIS

Projekta mērķis ir saskarsme ar bioenerģijas projektu attīstītājiem un investoriem, sniedzot tiem visaptverošu priekšstatu par ilgtspējīgām piegādēm un konkurenci par koksnes un koksnes šķeldas katliem, izmantojot NUTS2 reģionu kartes visās ES27 dalībvalstīs. Informācija par koksnes piegādes potenciālu apvienojumā ar esošo izmantošanu, kā arī koksnes šķeldas un ilgtspējības aspektiem, kas ietekmē šo piedāvājumu, tiek iegūti, pamatojoties uz rūpīgu metodiku.

Mērķis:

Galvenā ideja projektam ir nodrošināt padziļinātu informāciju par koksnes šķeldas reģionālo piedāvājuma un pieprasījuma situāciju, apvienojot potenciāli pieejamo daudzumu ar faktiskajiem patēriņa datiem, kas iegūti, apzinot bioenerģijas stacijas (virs 1 MW), kas izmanto šķeldu, kā arī citus koksnes šķeldas patērētājus tajā pašā reģionā. Būtisks uzsvars tiks likts uz ilgtspējīgām piegādēm. Visbeidzot tiks vērtēta arī biomasas izmantošanas efektivitāte.

Mērķa grupas galvenokārt ir bioenerģijas projektu attīstītāji, izejvielu piegādātāji un investori. Iegūtā informācija būs noderīga Eiropas politikas veidotājiem, kā arī Eiropas Komisijai.

Projekta ilgums:

2013-2016

Papildus info:

Projekta mājas lapa: www.basisbioenergy.eu

Kontaktpersona:

Cristina Calderon
AEBIOM
Telefons: 02 400 10 61
E-pasts: calderon@aebiom.org


LogistEC

Loģistika enerģijas kultūraugiem Biomasas projekta mērķis ir izstrādāt jaunas vai uzlabotas tehnoloģijas visiem loģistikas ķēdes soļiem, un novērtēt to ilgtspēju piegādes zonas līmenī no maziem līdz liela mēroga bioproduktu projektiem.

Mērķi:

Rentabli, videi draudzīgu un sociāli ilgtspējīgi biomasas piegādes ķēdes ir steidzami nepieciešamas, lai sasniegtu Eiropas Savienības 2020. gada mērķus par stratēģisko energotehnoloģiju plānu. Inovatīvi paņēmieni kultūraugu apsaimniekošanas, biomasas novākšanas un pirmapstrādes, uzglabāšanas un transportēšanas jomā piedāvā palielināt biomasas piegādi, vienlaikus samazinot izmaksas un negatīvo ietekmi uz vidi.

Projekta ilgums:

01.09.2012 – 01.09.2015

Lejupielādes materiāli:

Lejupielādēt projekta brošūru ŠEIT

Lejupielādēt projekta plakātu  ŠEIT

Papildus info:

Projekta mājas lapa: www.logistecproject.eu

Kontaktpersona:

Anamaria Olaru
AEBIOM
Telefons: 02 400 10 55
E-pasts: Olaru@aebiom.org


Starpvalstu Bioenerģijas projekts

Jauns atbalsts biznesa klientu un sadarbības partneru meklēšanā

2010.gada septembrī Eiropas biomasas asociācija „AEBIOM” sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstu asociācijām uzsāka bioenerģijas projektu „Cross Border Bioenergy”, kura mērķis ir palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem izvērtēt Eiropas tirgu un tirgus situāciju dažādās valstīs bioenerģijas jomā un veicināt uzņēmējdarbības attīstību, atrodot sadarbības partnerus citās valstīs.

Bieži vien, lai uzsāktu vai paplašinātu biznesu ārpus Latvijas robežām, trūkst detalizētākas informācijas par reālo tirgus situāciju un apstākļiem konkrētajā valstī interesējošā jomā, kā arī ir grūtības atrast sadarbības partnerus. Tāpēc 2011. gada nogalē tika veikts apjomīgs datu vākšanas process visās projektā iesaistītajās Eiropas valstīs sekojošos sektoros: biogāze, mazo jaudu apkure, centrālā apkure, koģenerācija, biodegviela un biomasa. Detalizētās tirgus analīzes rezultāti ir atspoguļoti Cross Border Bioenergy mājas lapā, parādot katras Eiropas valsts tirgus pievilcīgumu katrā no iepriekš minētajiem sektoriem. Papildus pētījumu datiem tika izstrādātas arī rokasgrāmatas par biogāzi, mazo jaudu apkuri, centrālo apkuri, koģenerāciju un biodegvielu.

Lai veicinātu starpvalstu biznesa kontaktu veidošanos un sadarbības partneru atrašanu, Cross Border Bioenergy mājas lapā ir izveidota arī B2B (business to business) platforma, piedāvājot iespēju uzņēmumiem bez maksas ievietot informāciju par sevi vai meklēt sev sadarbības partnerus citās valstīs.

Par projektu:

Starpvalstu bioenerģijas projekta, kas tika uzsākts 2010.gada septembrī un ilgs 3 gadus, mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, analizējot Eiropas tirgu un veicinot uzņēmējus ieguldīt citās valstīs.

Projekts ir vērsts uz 5 sektoriem:
– Biogāze
– Mazo jaudu apkure
– Centrālā apkure
– Koģenerācija
– Biodegvielas (biokurināmie)

Ieguvumi uzņēmumiem:
– Detalizēta tirgus analīze
– Tirgus ceļvedis par biogāzi, mazo jaudu apkuri, centrālo apkuri, koģenerāciju un biodegvielu
– Interaktīva mājas lapa ar tirgus pārskatu un pamatinformāciju
– B2B (business to business) platforma un citas sadarbības iespējas

Apmeklējiet Starpvalstu bioenerģijas projekta mājas lapu ŠEIT
Atbalsta: