AEBIOM 2015. gada Statistiskās informācijas ziņojums

frontcoverSRfullreport2

PASŪTĪT KOPIJU

Satura rādītājs

Galvenie risinātie jautājumi
  • Pārskats par Eiropas enerģētikas sistēmu un atjaunojamās un bioenerģijas statusu tajā;
  • Izejvielu situācijas analīze: lauksaimniecība, mežsaimniecība un atkritumi;
  • Biomasas izmantošanas statuss elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta jomā;
  • Sveigākā informācija par 4000 bioenerģijas rūpnīcām Eiropā, kurās izmanto šķeldu;
  • Pašreizējais progresa statuss 2020. gada mērķu sasniegšanā: pārskats par Nacionālo Atjaunojamo
  • Energoresursu Rīcības Plāniem ;
  • Bionenerģijas sociālekonomiskie indikatori;
  • ES nacionālo atbalsta shēmu bioenerģijai visaptveroša analīze;
  • Jaunākā statistika no galvenajiem dalībniekiem granulu nozarē;
  • ENplus Sertifikācijas statistika.

2015. gadā AEBIOM pirmo reizi ir izdevusi arī pilnā Statistikas ziņojuma kopsavilkuma versiju (25+ lapas) – “Galvenie secinājumi” (Key Findings) – , kur apkopoti 2015. gada svarīgākie skaitļi bioenerģijas sektora attīstībā, lai lielāka auditorijas daļa varētu iepazīties ar īsu, bet vispārēju pārskatu.

Galvenos secinājumus (KEY FINDINGS) ir iespējams lejupielādēt ŠEIT