First meeting of the new EPC board

EPC board meeting

New Board of EPC holds its first board meeting after Verona elections in London in Embassy of Latvia.

Main topics:

  • action plan for wood pellet consumption;
  • actual topics of ENplus;
  • 16.05.11-12 (Brussels) Medium scale pellet market workshop & Pellet WG meeting.

EPC jaunievēlētās valdes pirmā sēde

EPC board meeting

Jaunā EPC valde savā pirmajā sanāksmē Londonā Latvijas vēstniecības telpās pēc valdes vēlēšanām Veronā.
Galvenie sanāksmē pārrunātie temati:

  • granulu patēriņa palielināšanas darbības plāns;
  • aktuālie ENplus jautājumi;
  • 16.05.11-12 (Brisele) Vidēja izmēra granulu tirgus seminārs & Pellet Working Group (granulu darba grupas) sanāksme.

EPC – new board elected

CSC_0112

On Monday, February 22nd, in Verona, Italy during the biomass days (Progetto Fuoco), the European Pellet Council (EPC) held its first Board of Directors’ elections. As a result Eric Vial, Director of Propellet France, was appointed as EPC’s new President, but in Vice-president’s position was elected Didzis Palejs – Chairman of LATbio’s Board and Vice-President of AEBIOM. The EPC new Board was completed with three special Directors: Christian Rakos from ProPellets Austria, Annalisa Paniz from AIEL and Gordon Murray from WPAC. Full press release can be found HERE.

EPC – ievēlēta jauna valde

CSC_0112

Pirmdien, 22. februārī Itālijā, biomasas dienu ietvaros (Progetto Fuoco) Eiropas Granulu Padomes sēdē tika ievēlēta tās pirmā valde. Par EPC jauno prezidentu tika ievēlēts Propellet France direktors Ēriks Vials, bet par viceprezidentu – LATbio valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs. Valdē tika ievēlēti arī trīs īpaši valdes locekļi: Kristians Rakos no ProPellets Austria, Annalisa Paniz no AIEL un Gordons Murejs no WPAC. Pilnu AEBIOM preses relīzi var aplūkot ŠEIT.

Latvija – jaunā granulu spēkstacija

2015. gada oktobrī Eiropas Granulu Padomes sanāksmes laikā, kas notika Latvijā, daži no dalībniekiem apmeklēja SIA SBE Latvia granulu ražotni, kā arī granulu uzglabāšanas un iekraušanas telpas Rīgas un Mērsraga ostā. Viens no dalībniekiem bija arī Kanādas Koksnes granulu asociācijas izpilddirektors Gordons Murejs, kura iespaidi par Latvijas granulu industriju vēlāk tika publicēti Kanādas Koksnes granulu asociācijas mājas lapā, kur viņš nodēvējis Latviju par jauno granulu spēkstaciju. Lai lasītu šo rakstu, lūdzu, spiediet šeit…

Latvia – a new pellet powerhouse

In October 2015 during meeting of the European Pellet Council, which was held in Latvia, several participants visited pellet plant owned by SBE Latvia Ltd. and two wood pellet storage and loading facilities at the Port of Riga and the Port of Mērsrags. Executive Director of Wood Pellet Association of Canada Gordon Murray was one of them and later his impressions about Latvian wood pellet industry were published on the Wood Pellet Association of Canada web site, where he named Latvia as the “new pellet powerhouse”. To read the full article, please, press here…