First meeting of the new EPC board

EPC board meeting

New Board of EPC holds its first board meeting after Verona elections in London in Embassy of Latvia.

Main topics:

  • action plan for wood pellet consumption;
  • actual topics of ENplus;
  • 16.05.11-12 (Brussels) Medium scale pellet market workshop & Pellet WG meeting.

EPC jaunievēlētās valdes pirmā sēde

EPC board meeting

Jaunā EPC valde savā pirmajā sanāksmē Londonā Latvijas vēstniecības telpās pēc valdes vēlēšanām Veronā.
Galvenie sanāksmē pārrunātie temati:

  • granulu patēriņa palielināšanas darbības plāns;
  • aktuālie ENplus jautājumi;
  • 16.05.11-12 (Brisele) Vidēja izmēra granulu tirgus seminārs & Pellet Working Group (granulu darba grupas) sanāksme.