EPC jaunievēlētās valdes pirmā sēde

EPC board meeting

Jaunā EPC valde savā pirmajā sanāksmē Londonā Latvijas vēstniecības telpās pēc valdes vēlēšanām Veronā.
Galvenie sanāksmē pārrunātie temati:

  • granulu patēriņa palielināšanas darbības plāns;
  • aktuālie ENplus jautājumi;
  • 16.05.11-12 (Brisele) Vidēja izmēra granulu tirgus seminārs & Pellet Working Group (granulu darba grupas) sanāksme.